RAW Playing Cards

$118

RAW 牌具
標準52張紙牌套裝,背面印有RAW嘅標誌,附送兩張「煙民」小丑牌。

呢啲牌具唔會永遠有貨,想買就快啲手!

RAW又出嘅一個正嘅小玩意,唔買等於損失!

貨號: RAW_PLAYC 分類: , 標籤:
想查詢? 立即WhatsApp我們